lnwshop logo
เชื้อราเขียวเมธาไรเซียม

เชื้อราเขียวเมธาไรเซียม

ลงสินค้า: 30 มี.ค. 2558 แก้ไขล่าสุด: 7 ก.ค. 2561
240.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่าและเชื้ออื่นๆ
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ไม่จำกัด ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า

เมธาไรเซียม เชื้อราธรรมชาติกำจัดแมลง
เมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติในการทำลายแมลงได้หลากหลายชนิด สามารถทำลายด้วงได้ทุกระยะ ทำลายหนอนได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง เมื่อเชื้อราเมธาไรเซียมสัมผัสหรือติดไปกับตัวแมลง เมื่อ สภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อจะเจริญ เข้าไปในตัวแมลง และเพิ่มปริมาณ ทำให้แมลงเคลื่อนไหวช้าลง ไม่กินอาหาร และตายในที่สุด แมลงที่ตายลำตัวจะแข็งและมีเชื้อราสีเขียวขึ้นตามตัว เห็นได้ชัด
          เมธาไรเซียม (Metharhizium) เป็นเชื้อราตามธรรมชาติที่เป็นศัตรูกับแมลงหลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือปลวก หลักการทำงานของเมธาไรเซียมนี้คือจะสร้างเส้นใยเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆ ภายในตัวปลวก ทำให้ตัวมันเองตายในที่สุด เท่านั้นยังไม่พอตามธรรมชาติแล้วปลวกมักจะมีการติดต่อกันเองด้วยวิธีการเลีย ตัว ฉะนั้นหากมีตัวใดตัวหนึ่งติดเชื้อแล้วมันจะลามเป็นลูกโซ่ไปทั้งรังทำให้ปลวก ตายเป็นจำนวนมาก

คุณสมบัติของเชื้อราเมธาไรเซียมในการใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช

1.ใช้ได้ง่าย เพราะเข้าทำลายแมลงโดยตรงผ่านผิวหนังของแมลง
2.แพร่กระจายได้ โดยแพร่กระจายตัวเองโดยอาศัยลม ฝน และลักษณะอากัปกริยาของแมลงเช่น จั๊กจั่นที่เป็นโรครา Massospora ก่อนตายจะบินแล้วทิ้งปล้องสุดท้ายที่มีราเจริญอยู่เต็มทีละปล้องจนตัวตาย ลักษณะอาการของแมลงที่ตายเพราะเชื้อราบางชนิดก็ช่วยในการแพร่กระจายของเชื้อ ไปในประะชากรของแมลง เช่น การไต่ขึ้นไปเกาะบนที่สูงของตั๊กแตนที่เป็นโรคจากเชื้อ Entomophthora grylli การดีดตัวของ conidia ของเชื้อราในกลุ่ม Entomophthorales ช่วยในการแพร่กระจายของเชื้อราได้
3.มีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้ดี พบว่าเชื้อราบางชนิด เช่น เมธาไรเซียม และ บิวเวอร์เรีย มีชีวิตอยู่ในดินเป็นเวลาข้ามปีได้ และสามารถทำให้เกิดโรคกับแมลงในกลุ่มน้อย จนถึงการระบาดในกลุ่มประชากรแมลงที่หนาแน่นได้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรแมลงดังกล่าวความอ่อนแอต่อโรคของ แมลงอาศัย (susceptible) สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝน แสงสว่าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ของดิน และสิ่งมีชีวิตที่แวดล้อมอื่นๆ
4.สามารถคงความมีชีวิตของเชื้อรา ทั้งภายในและภายนอกตัวแมลงอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่มีชีวิตนานได้ในหลายๆรูป เช่น conidia, spore, sclerotia, chlamydospore หรือ resting spore สามารถเพิ่มปริมาณ และมีความรุนแรงของเชื้อได้ดี ซึ่งต้องเกี่ยวกับพันธุกรรมของเชื้อราแต่ละชนิด ความรุนแรงของเชื้อคือความสามารถในการเข้าทำลายแมลง และเอาชนะระบบภูมิคุ้มกันในตัวแมลง

การใช้ประโยชน์ในการกำจัดแมลง

ควบคุมกำจัดปลวก
มีความสามารถในการจำกัดปลวก โดยเก็บรักษาให้อยู่ในรูปของ สปอร์ เมื่อสปอร์ตกอยู่ที่ผิวของตัวปลวก แล้วจะสร้างหลอด (germ tube) ออกมาแทงทะลุผิวหนังของแมลงเข้าไปภายใน เชื้อรา Metarrhizium-hpp จะสร้างกลุ่มเส้นใย ( mycelium ) เข้าไปตามทางอาหารและขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นใยแตกและหักออกเป็นท่อนสั้น ๆ เข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ ในตัวแมลง ทำให้แมลงป่วยร่างกายอ่อนแอ แล้วตายในที่สุด

วิธีการใช้ (สามารถใช้ในรูปผงโรย หรือ ผสมน้ำฉีดพ่น)
ใช้ผงจุลินทรีย์ เมตตาไรเซียม โรยผงสปอร์ให้ทั่วบริเวณทางเดิน หรือบริเวณที่เห็นปลวกเข้าทำลาย หรืออาจใช้เสียมหรือจอบขุดเจาะรังแล้วโรยผงเชื้อ เมตตาไรเซียมลงไป ปลวกจะเดินผ่านและสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ เมตตาไรเซียม และนำไปสู่การแพร่กระจายโดยการสัมผัสและเลียทำความสะอาดให้กันและกัน สปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ เมธาไรเซียม จะค่อย ๆ แผ่ขยายลุกลามไปจนทั่วรังปลวก เมื่อสปอร์ของจุลินทรีย์เมตตาไรเซียมแผ่ขยายและได้รับอุณภูมิความชื้นที่ เหมาะสมซึ่งมีอยู่ในในรังของปลวก ก็จะเจริญเติบโตออกมาและทำลายตัวปลวก
หรือใช้ผงจุลินทรีย์ เมตตาไรเซียม กำจัดปลวก อัตรา 100 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีปลวก หรือฉีดพ่นหรือราดลงดินในแปลงปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ หรือใช้ราดรดหรือฉีดพ่นบริเวณโคนต้น ในสวนยาง, ไม้ เช่น สวนส้ม, เงาะ, ทุเรียน, มะม่วง, ลางสาดลองกอง, มังคุด, ฯลฯ

ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยต่างๆ หนอนห่อใบข้าว
วิธีการใช้ ใช้ผงจุลินทรีย์ เมตตาไรเซียม อัตรา 30-100 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณใบ ลำต้น โคนพืชปลูก

ควบคุมด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย แมลงนุนหลวง (ระยะตัวอ่อน)
วิธีการใช้
โรยเชื้อราลงในร่องปลูก ประมาณ 100 กิโลกรัม/ร่องปลูกยาว 10 เมตร
หรือเพิ่มปริมาณเชื้อราโดยการผสมกับรำละเอียด หรือปุ๋ยหมัก โรยลงในร่องปลูก แล้วพรวนกลบทันที
หรือปล่อยเชื้อราไปพร้อมกับการให้น้ำ

ควบคุมแมลงดำหนามในมะพร้าว
อัตราการใช้ 30-60 กรัม/น้ำ 20 ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นบนยอดมะพร้าว กำจัดหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าวหนอนแมลงดำหนามถูกทำลายโดยเชื้อ เมตตาไรเซี่ยม

เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
ธ.กสิกรไทย สาขาสี่แยกเเม่ต๋ำ พะเยา ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาหน้า ม.พะเยา ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพะเยา ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ใช้แล้วอยู่ได้นานไหมครับ ราคารวมค่าส่งเท่าไหร่ครับ
ส่ง 5 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร 084-0670595
ศุภเชษฐ ผลทอง
ศุภเชษฐ ผลทอง
110.78.175.x
9 พ.ย. 2559 14:52 น.
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านPANPAKSHOP SEED & PLANT
PANPAKSHOP SEED & PLANT
เมล็ดพันธุ์ผักต่างประเทศ เริ่มต้นซองละ 10 บาท !!! พร้อมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ ถูกกว่านี้ไม่มีอีกเเล้ว เมล็ดพันธุ์ Non GMO.ขายถูก ยังจัดส่งฟรีอีก เมล็ดพันธุ์พืชต่างประเทศและในประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดไม้ดอก ไม้ผล ไม้เลื้อย วัสดุปลูก เช่น พีทมอส อาหารเสริมพืช สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์ม่า บาซิลลัส บิวเวอร์เรีย และอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆอีกมากมาย จัดส่งทั้งในและต่างประเทศ Sales of vegetable seeds, flowers, fruit and more than 200 species of plants in Thailand and overseas plants. Shipping With manual crop to every order. Seeds and plants we sell are the kind that can be grown in our climate. 銷售蔬菜種子,花卉,水果,200餘種植物在泰國和海外工廠。送貨與手動作物每一份訂單。種子和植物,我們賣的都是可以在我們的氣候中生長的那種。
เบอร์โทร : 0631197341
อีเมล : panpakshop@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก